06-05-2020

Online jazykové kurzy s Wall Street English

Online jazykové kurzy: 5 výhod

Metoda Wall Street English si dlouhodobě udržuje mezinárodní prvenství v oblasti výuky angličtiny „na dálku“. Aniž byste se museli vzdálit ze svého domova, můžete využít podpory certifikovaných lektorů a nejmodernějších zdrojů online výuky.

Praktická a flexibilní „výuka na dálku“

Online výuka je především šitá na míru různým podmínkám. Nemusíte být u nás ve škole, abyste se učili anglicky. Ať jste doma nebo na cestách, můžete využít všech služeb, které naše metoda nabízí. Naši lektoři, rodilí mluvčí, s vámi budou ve spojení prostřednictvím online platforem, jako je Skype nebo Zoom. Výukové nástroje jsou plně přizpůsobené virtuálním třídám.

Online zdroje učení, přístupné odkudkoli

Metodika Wall Street English není vázaná na kamennou školu. Od svého založení se zaměřuje na výuku na dálku. Komplexní online program včetně digitálních učebnic je vám k dispozici na několik kliků. Videa, audia i gramatická cvičení pomáhají zlepšovat praktickou znalost jazyka a postupně tak rozšiřovat vaši slovní zásobu. Zvládnutí každé úrovně si ověříte pomocí odborně sestavených online testů.

Kurzy pro každou úroveň

Předpokladem efektivní „výuky na dálku“ je správně odhadnutá úroveň dle vašich aktuálních znalostí. Než vás zařadíme do kurzu, projdete interaktivním testem, který posoudí všechny kategorie jazyka, a pomůže nám určit vaši startovací úroveňi. Test nabízíme nezávazně a zdarma. S každým studentem nastavujeme zvláštní výukový plán s ohledem na jeho konkrétní potřeby a cíle. Sami si volíte intenzitu studia, zda se chcete učit v malé skupině nebo individuálně, případně vás můžeme připravit na některý z mezinárodních certifikátů..

Prověřená metoda

Vaše výuka s Wall Street English je v prvé řadě volbou na jistotu, volbou jedinečné a mezinárodně prověřené metody, rozšířené po celém světě. Využívané techniky učení odpovídají přirozenému způsobu učení. Znamená to, že se budete učit podobným způsobem, jakým jste si osvojovali svůj mateřský jazyk. Základem je poslech, opakování a osvojení si správné výslovnosti. Dalšími stavebními kameny je pak gramatika a slovní zásoba. Právě taková výuka vám krok za krokem zajistí reálný posun v angličtině. Samozřejmě za aktivní podpory těch nejlepších lektorů.

Náš lektorský tým je složen z kvalifikovaných pedagogů a jazykových metodiků, jejichž rodným jazykem je angličtina. V případě, že se rozhodnete připravovat na mezinárodní jazykový certifikát (např. FCE, TOEFL, IELTS), bude vám průvodcem odborník, znalý problematiky dané zkoušky.

Chcete se učit online a dělat reálné pokroky v angličtině? Kontaktujte naši školu. Najdeme pro vás to nejlepší řešení.

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend