1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) platným od 25. května 2018 vás společnost Dolomia s.r.o. informuje, že přístupem na webové stránky wallstreetenglish.cz a jejich stránky berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a v podmínkách používání. Pokračováním v přístupu na tyto webové stránky, jejich používáním nebo použitím e-mailové adresy uvedené na těchto webových stránkách berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budeme používat tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud si nepřejete, abychom údaje ukládali nebo používali tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nevstupujte na tyto webové stránky ani nám neposílejte své osobní údaje. Wall Street English - Dolomia s.r.o, si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Používání vašich údajů se řídí nejaktuálnější verzí prohlášení o ochraně osobních údajů, která bude vždy k dispozici na webových stránkách Wall Street English. Pokračováním v přístupu na tyto webové stránky nebo jejich používáním poté, co změny vstoupí v platnost, vyjadřujete svůj souhlas s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů. Pravidelně kontrolujte toto prohlášení o ochraně osobních údajů a ujistěte se, že jste si přečetli jeho nejnovější verzi. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v den uvedený na konci prohlášení. Wall Street English se zavazuje chránit vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré online shromažďování osobních údajů na webových stránkách Wall Street English na World Wide Webu a popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a používány a jak Wall Street English plní své povinnosti podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Nadpisy použité pro jednotlivé odstavce tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nemají vliv na jejich výklad. "Vy" znamená uživatele těchto webových stránek Wall Street English. "My" znamená Wall Street English. "Uživatelskými údaji" nebo "údaji" se rozumí osobní údaje, které byly shromážděny od uživatelů prostřednictvím různých funkcí webových stránek Wall Street English nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webových stránkách Wall Street English. "Osobními údaji" se rozumí informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Další místní informace

Společnost Dolomia s.r.o. působí v oblasti vzdělávání v České republice.

Jak se shromažďují vaše údaje?

Na webových stránkách Wall Street English můžeme shromažďovat vaše osobní údaje následujícími způsoby: - Osobní údaje, zejména kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, nám poskytujete prostřednictvím různých funkcí webových stránek Wall Street English, jako jsou online formuláře na těchto webových stránkách (např. funkce kontaktů, funkce předplatného, funkce online testů) nebo zasláním informací na e-mailovou adresu Wall Street English uvedenou na webových stránkách Wall Street English. - Poskytnete nám další osobní údaje, které od vás můžeme čas od času požadovat v důsledku jakéhokoli kontaktu, který jste s námi navázali prostřednictvím webových stránek Wall Street English. V žádném případě však nebudete žádáni o poskytnutí důvěrných nebo citlivých osobních údajů o sobě nebo o jiných osobách. Žádné takové údaje nám prosím neposílejte. - Pokud navštívíte webové stránky Wall Street English nebo využíváte služby dostupné prostřednictvím webových stránek Wall Street English, vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány našimi servery a/nebo soubory cookie, které mohou být umístěny ve vašem počítači (viz níže). Naše servery zaznamenávají vaši IP adresu do protokolových souborů, které identifikují váš počítač, a také některé další protokolové údaje (např. čas a množství přenesených dat, informace o produktu a verze internetového prohlížeče).

Používání souborů cookie

Wall Street English používá sledovací technologie, jako jsou soubory cookie, ke shromažďování přihlašovacích údajů a k pochopení toho, jak uživatelé používají webové stránky Wall Street English. Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka odeslat do prohlížeče počítače, aby ji uživatel mohl rozpoznat, až se na ni vrátí. Soubory cookie umožňují webovému serveru rozpoznat váš počítač, když se připojíte k našim webovým stránkám, a umožňují serveru stahovat stránky rychleji než při vaší první návštěvě. Soubory cookie mohou být také použity k sestavování statistik o používání těchto webových stránek shromažďováním a analýzou různých údajů (např. nejnavštěvovanější stránky, čas strávený uživateli na navštívených stránkách atd.). Soubory cookie nebudou použity ke sledování návštěv na webových stránkách konkrétní osoby. Soubory cookie umístěné ve vašem počítači nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro stanovený účel. Prohlížeč vašeho počítače je možné nastavit tak, aby vás upozornil na uložení souboru cookie na pevný disk vašeho počítače. Obvykle je možné prohlížeč nastavit tak, aby se soubory cookie neukládaly do počítače. Pro optimální používání těchto webových stránek však doporučujeme, abyste ukládání souborů cookie ve svém počítači nebránili. Postup odmítnutí souborů cookie se může lišit v závislosti na softwarovém produktu. Můžete se poradit se službou softwarové podpory nebo s dodavatelem softwaru, zda si přejete soubory cookie odmítnout. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, je možné, že nebudete moci používat některé funkce nebo stránky tohoto webu.

Jak se vaše data používají?

Uživatelské údaje shromážděné na webových stránkách Wall Street English jsou zpracovávány pro následující účely: - Vaše přihlašovací údaje budeme používat pro statistické účely a pro správu a zlepšování použitelnosti webových stránek Wall Street English pomocí speciálního softwaru (např. Google Analytics) nebo souborů cookie (viz používání souborů cookie). - Vaše kontaktní údaje použijeme k tomu, abychom (i) zodpověděli vaše případné dotazy týkající se těchto webových stránek a informovali vás o změnách na těchto webových stránkách; (ii) poskytli vám informace, které jste si vyžádali (funkce předplatného); a (iii) informovali vás o Wall Street English a dalších akcích. - Vaše kontaktní údaje a další údaje použijeme k tomu, abychom vás informovali o službách a řešeních společnosti Dolomia s.r.o, které by vás mohly zajímat (marketingové aktivity), pokud nám nesdělíte, že si nepřejete dostávat propagační materiály od Wall Street English. - Vaše komentáře, které nám poskytnete prostřednictvím funkce komentářů na těchto webových stránkách nebo jinak, zahrneme do anonymních zpráv, statistik, průzkumů a skupin, které na těchto webových stránkách zpřístupňujeme. Tento typ informací však čtenáři neumožní identifikovat osoby nebo společnosti. Vaše komentáře jsou na těchto webových stránkách k dispozici v anonymní podobě, pokud jste výslovně nesouhlasili s něčím jiným. - Odesláním uživatelských komentářů prostřednictvím našich specializovaných platforem nám dáváte svolení k jejich zveřejnění na našich webových stránkách a dalších propagačních nástrojích. - Pokud se ucházíte o pracovní pozici ve společnosti Dolomia s.r.o., použijeme vaše údaje (životopis a další informace a dokumenty, které nám poskytnete) pouze k posouzení vaší žádosti a pro účely náboru (viz nábor).

Poskytování údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, s výjimkou následujících případů: (1) předání údajů jiným společnostem Dolomia s.r.o. pro výše uvedené účely; (2) předání údajů, pokud to vyžaduje nebo nařídí úřad nebo soud; (3) předání údajů externím poskytovatelům služeb, kteří podporují Dolomia s.r.o. r.o v oblasti zpracování dat nebo jinak; (4) zpřístupnění údajů třetím stranám v případě reorganizace, prodeje nebo akvizice; (5) zpřístupnění údajů třetím stranám, pokud je to nezbytné pro ochranu zájmů společnosti Dolomia s.r.o nebo jiných uživatelů. Vaše kontaktní ani jiné obchodní údaje neprodáváme, nepronajímáme, nedistribuujeme ani jinak nezpřístupňujeme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy k tomu udělíte předchozí souhlas.

Ukládání a přenos dat mimo vaši zemi

Veškeré údaje, které na webové stránky Wall Street English odešlete prostřednictvím internetu, jsou uloženy ve Švýcarsku, protože webové stránky Wall Street English jsou provozovány na platformě poskytovatele služeb se sídlem ve Švýcarsku. Zaměstnanci společnosti Dolomia s.r.o. v různých zemích budou mít přístup k vašim osobním údajům na základě potřeby vědět pro výše uvedené účely (přístup v rámci celé skupiny). Proto budou vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány mimo zemi, ve které tyto webové stránky navštěvujete ("země uživatele"). Veškerá data nebo materiály, které odešlete nebo nahrajete, budou přístupné v zemích mimo zemi uživatele.

Ukládání e-mailů

Všechny příchozí a odchozí e-maily jsou chráněny právními, technickými a organizačními opatřeními. Přístup k nim je možný pouze v odůvodněných případech v souladu s platnými zákony a předpisy (např. soudní příkaz, podezření z trestné činnosti, porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a podstatné porušení pracovní smlouvy). Přístup mají pouze zaměstnanci ve vymezených funkcích (např. soudní řízení, právní oddělení, oddělení compliance, oddělení rizik). Kroky procesu i použitá kritéria vyhledávání jsou předem definovány. Všechny e-maily jsou po určité době smazány. Pokud nechcete, aby společnost Dolomia s.r.o. uchovávala soukromé e-maily, důrazně vám doporučujeme neposílat soukromé, neobchodní e-maily na anglické e-mailové účty Wall Street.

Zabezpečení dat a důvěrnost

Wall Street English uplatňuje a zajišťuje, aby poskytovatelé služeb uplatňovali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před jakoukoli jinou nezákonnou formou zpracování. Přístup uživatelů k informacím na webových stránkách Wall Street English a jejich zadávání probíhá prostřednictvím internetu, což je otevřená a nechráněná síť. Tento přenos dat probíhá v nešifrované podobě. V důsledku toho nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů během přenosu na webových stránkách. Potvrzujete, že jste si vědomi rizik spojených s nešifrovaným přenosem dat přes internet. Wall Street English nenese odpovědnost za škody způsobené takovým přenosem. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nám neposílali žádné důvěrné nebo citlivé osobní údaje. Můžete s námi komunikovat e-mailem. E-maily odesílané přes internet nejsou důvěrné ani bezpečné. Mohou být zobrazeny třetími stranami, ztraceny, zachyceny nebo pozměněny. E-maily mohou být přenášeny přes hranice států, i když se odesílatel a příjemce nacházejí ve stejné zemi. Wall Street English ani žádná jiná společnost Dolomia s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním e-mailu nebo jiného systému elektronických zpráv při komunikaci s námi.

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Společnost Dolomia s.r.o uchovává osobní údaje shromážděné na webových stránkách Wall Street English po dobu, kterou vyžadují nebo povolují zákony a předpisy. Komentáře, které nám poskytnete prostřednictvím funkce komentářů na webových stránkách Wall Street English, jsou zpravidla po jednom roce smazány, pokud společnost Dolomia s.r.o nemá na těchto informacích zvláštní obchodní zájem, v takovém případě jsou komentáře uchovávány po delší dobu v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Ochrana dětí

Wall Street English si nepřeje shromažďovat osobní údaje na webových stránkách Wall Street English od osob mladších 18 let. Osoby mladší 18 let by měly získat souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců před tím, než poskytnou jakékoli osobní údaje společnosti Wall Street English na webových stránkách Wall Street English.

Nábor zaměstnanců

Pokud se ucházíte o pracovní pozici ve společnosti Dolomia s.r.o., která je inzerována v sekci Kariéra na těchto webových stránkách, váš životopis a veškeré další informace a dokumenty, které poskytnete, budou použity výhradně pro účely posouzení vaší žádosti a pro nábor zaměstnanců. Pokud uchazeči nebude nabídnuta pozice ve společnosti Dolomia s.r.o, budou jeho údaje po odmítnutí po krátkou dobu uchovávány v evidenci, poté nebudou identifikovatelné a nakonec budou vymazány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Odkazy na externí webové stránky

Z webových stránek Wall Street English můžete vstoupit na webové stránky provozované třetími stranami ("externí webové stránky"). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na externí webové stránky. Externí webové stránky nejsou monitorovány ani spravovány společností Wall Street English. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů externích webových stránek (viz Podmínky používání). Před přístupem na externí webové stránky nebo před odesláním osobních údajů na tyto stránky si přečtěte zásady ochrany osobních údajů jednotlivých externích webových stránek.

Jak získat přístup k údajům

Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů, které byly shromážděny online a uloženy na webových stránkách Wall Street English. Můžete také požádat o opravu nebo vymazání svých údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud si přejete odhlásit odběr newsletteru Wall Street Institute, zaškrtněte prosím políčko "odhlásit odběr" na konci newsletteru nebo zašlete e-mail pomocí kontaktního pole na webových stránkách. Pro více informací nás prosím kontaktujte pomocí údajů v kontaktním poli.

Wall Street English jako správce údajů

Společnost Dolomia s.r.o. je jako správce údajů odpovědná za zpracování vašich osobních údajů na webových stránkách Wall Street English podle švýcarského zákona o ochraně osobních údajů, pokud je to možné.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím obecného kontaktu uvedeného na těchto webových stránkách. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 24. května 2018.