1. Home
 2. Chevron Forward
 3. Kurzy angličtiny
 4. Chevron Forward
 5. Příprava na zkoušku

Připravte se na anglické certifikáty se zárukou úspěchu

Potvrďte své znalosti! Pokud uvažujete o výzvě anglického certifikátu, pomůžeme vám s přípravou.

Díky naší efektivní a motivující metodě zaručuje Wall Street English váš úspěch!

Další informace o certifikátech, nejbližších termínech zahájení našich skupinových kurzů nebo nejbližších termínech zkoušek naleznete na následujících odkazech:

Cambridge a Cambridge Pro

TOEFL

IELTS

Přípravné kurzy jazykových diplomů (FCE, CAE, TOEFL, IELTS)

Vaše příprava na certifikát zahrnuje:

 • Bezplatný test k posouzení vaší úrovně
 • Soukromé lekce (nebo v menších skupinách, dle vašeho přání)

Skupinový přípravný kurz

Během našeho 12týdenního přípravného programu vás kvalifikovaný učitel připraví na absolvování testu zaručenou a motivující metodou. Připojte se k nám v jednom z přípravných programů, které můžete začít navštěvovat kdykoliv v roce

 • Třídy pořádá certifikovaný a specializovaný postgraduální učitel.
 • Učební materiály poskytuje výhradně škola.
 • Týdenní lekce v rozsahu 2 hodin ve třídách (4 až 10 studentů).
 • Kompletní program s produkcí a písemným a ústním porozuměním.

Soukromé přípravné kurzy

Pokud nemáte možnost navštěvovat skupinové kurzy nebo si chcete přizpůsobit rozvrh učení, jsou naše soukromé lekce nejúčinnějším řešením kdykoli v roce.

 • Kurz se specializovaným a kvalifikovaným postgraduálním učitelem.
 • Volný tréninkový test k určení vašich silných a slabých stránek k určení toho, kolik hodin studia bude zapotřebí.
 • Kurzy jsou vytvářeny „à la carte“: bez ohledu na datum, kdy se zkouška koná, bude navrhovaný studijní program zahrnovat počet kurzů nezbytných k zajištění vašeho úspěchu.
 • Ponořte se do angličtiny a zúčastněte se našich společenských aktivit a workshopů v ceně!