Blog

Slovní zásoba

Odborná prezentace v angličtině

Při hledání práce je důležité umět se prezentovat v angličtině profesionálně. Ať už během pohovoru, konference nebo schůzky, musíte být schopni mluvit o sobě, svých dovednostech, motivacích a cílech....

Tipy

Výuka odborné angličtiny na dálku

Chcete zlepšit svou úroveň angličtiny, abyste podpořili svou kariéru, získali novou pozici, stali se překladateli nebo se vyvíjeli v mezinárodním prostředí?