Gramatika

Gramatika

Vše o slovesu write v angličtině

To write je nepravidelné sloveso, které lze konjugovat v přítomnosti i v minulosti, aniž bychom zapomněli na budoucnost. V závislosti na tom, co chcete říci, je sloveso to write konjugováno různými zp...

Gramatika

Present perfect v angličtině

V angličtině se pro vyjádření děje, který začal v minulosti, ale stále působí v přítomnosti nebo se stále odehrává, používá " present perfect simple". Na rozdíl od předpřítomného času přítomný čas pro...

Gramatika

Rozdíl mezi who, whom a whose

Při vyslovení vypadají tato zájmena stejně, takže se často zaměňují! Abychom se vyhnuli nesprávným slovům, musíme se podívat na kontexty, ve kterých mohou být tato zájmena použita.