1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Testy a certifikace z angličtiny
  4. Chevron Forward
  5. Cambridge certifikáty

Testy a certifikáty Cambridge

Wall Street English nabízí přípravné kurzy na certifikáty FCE, CAE a CPE.

Můžete si vybrat ze 2 typů přípravných kurzů Cambridge English, které vyhovují vašim potřebám:

Skupinové přípravné kurzy

Soukromé přípravné kurzy

Příprava na testy Cambridge English

Účastníci přípravných kurzů Cambridge English absolvují během 12týdenního programu intenzivní opakování s cílem složit zkoušku Cambridge English za optimálních podmínek. Díky výuce angličtiny v malých skupinách, rozsáhlým a kvalitním výukovým zdrojům a vzorovým testům Cambridge English budete připraveni na získání kvalifikace z angličtiny s nejlepšími možnými výsledky. Veškeré formality spojené s registrací ke zkoušce FCE nebo CAE ve zkušebním centru jsou rovněž vyřízeny.

Jaké jsou zkoušky Cambridge?

FCE a CAE jsou oficiální certifikáty vydávané společností Cambridge English (ESOL). Tyto zkoušky z angličtiny uznávají po celém světě tisíce zaměstnavatelů, univerzit a státních úřadů jako doklad o znalosti angličtiny.

  • Zkouška FCE First Certificate in English je mezinárodně nejuznávanější cambridgeskou zkouškou. Tuto kvalifikaci vyžaduje většina společností. Certifikát FCE odpovídá úrovni B2 angličtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • CAE Certificate in Advanced English - odpovídá úrovni angličtiny C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jedná se o zkoušku vysoké úrovně, která ověřuje vaši schopnost fungovat v angličtině v komplexních akademických a profesních situacích. Rozmezí skóre je 180-210 bodů. Prostřednictvím překlenovacího systému je však možné získat úroveň C1 SERR. Je také možné získat vyšší úroveň C2, pokud uchazeč dosáhne skóre vyššího než 199 bodů, nebo nižší úroveň B2, pokud dosáhne skóre nižšího než 180 bodů.

Obsah testů Cambridge English

Zkoušky Cambridge Certificate in Advanced English a First Certificate in English jsou rozděleny do 4 etap:

  • Část zaměřená na porozumění textu, která trvá 1 hodinu a 15 minut a skládá se ze 7 částí a 52 otázek, hodnotí vaši schopnost porozumět informacím v textu.
  • Písemný projev v délce 1 hodiny a 20 minut, rozdělený do dvou písemných prací (dopisy, zprávy, recenze nebo povídky).
  • Ústní část s porozuměním, která trvá přibližně 40 minut, je rozdělena do 4 částí a 30 otázek a zahrnuje porozumění zvukovým nahrávkám.
  • Mluvní část v délce 14 minut, která se skládá ve dvojici s dalším uchazečem a hodnotí plynulost ústního projevu v přímé komunikaci.

Příprava na test Cambridge English

Chcete-li se dozvědět o dalších termínech zahájení přípravných kurzů FCE, CAE a CPE, kontaktujte nás!