1. Home
 2. Chevron Forward
 3. Učte se anglicky
 4. Chevron Forward
 5. Naše metoda

Jedinečná a účinná metoda optimalizace výuky angličtiny

Wall Street English vyvinula jedinečnou metodu výuky angličtiny založenou na procesu učení mateřského jazyka: nejprve posloucháte, opakujete a poté procvičujete. Jakmile si osvojíte hlásky, můžete začít studovat gramatiku. Tento proces učení je univerzální a hlavně funguje! Proto je u metody výuky Wall Street English smluvně zaručena 97% úspěšnost.

Fáze vašeho učení

Interaktivní lekce

Interaktivní lekce Vám pomohou naučit se slovní zásobu a výslovnost prostřednictvím reálných situací na multimediální platformě. Budete mít příležitost rozvíjet Vaše poslechové dovednosti a slovní zásobu, kterou se naučíte v lekcích. Veškeré Vaše práce budou okamžitě dostupné online i offline z jakéhokoli počítače, ať už v našem studijním centru nebo doma.

Digital Books

Po dokončení interaktivních lekcí budete přesměrováni na online cvičení Digital Books. Na základě slovní zásoby, kterou jste si během lekce osvojili, budete plnit různá cvičení. Učitel Vám poté poskytne zpětnou vazbu.

Encounters

"Encounter" je termín, který Wall Street English používá pro označení kurzu s učitelem. Tyto lekce pro 2 až 5 účastníků na stejné úrovni Vám pomohou, abyste se v jazyce cítili dobře. Tento kurz vede rodilý mluvčí, který Vám pomůže dosáhnout pokroku ve výslovnosti. Po dokončení "encounteru" budete moci přejít k další interaktivní lekci.

Workshopy a společenské kluby

Workshopy jsou aktivity zaměřené na konkrétní oblasti: gramatiku, konverzaci, obchodní angličtinu atd. Umožní Vám zlepšit se ve všech oblastech anglického jazyka. Tyto kurzy jsou nepovinné. Navazují na znalosti, které jste získali pomocí této metody, a upevňují je.

Společenský klub vám umožní učit se angličtinu prostřednictvím každodenních situací, jako je snídaně, večerní sešlosti apod. Tyto společenské aktivity jsou organizovány tak, aby se v přátelské a uvolněné atmosféře setkávali studenti, kteří o to mají zájem.

Student se může zúčastnit všech seminářů své úrovně. Máte také možnost připojit se k online komunitě pro všechny studenty Wall Street English na světě.

Naše metoda

Naše metoda vám pomůže optimalizovat vaše učení. Nabízíme vám všechny možné příležitosti k procvičení angličtiny.

WSE Journey

Kurzy vedené učiteli

 • Miniskupiny pro 2 až 5 osob
 • Mluvte více než váš učitel
 • Žádné zbytečné lekce
 • Posilujte své praktické znalosti

Společenský klub

 • Zábavné aktivity s učitelem
 • Ponořte se do angličtiny
 • Procvičování angličtiny s ostatními studenty
 • Využijte své nové znalosti v praxi

Interaktivní lekce

 • Připravujte si lekce vlastním tempem
 • Získejte 24hodinovou podporu
 • Mluvit více než 60 % času
 • Prohlubte své nové znalosti