04-03-2024

Psaní e-mailu v angličtině: jaká pravidla je dobré znát?

Jak napsat e-mail v angličtině?

V digitálním světě se e-maily velmi často používají v komunikaci, pro administrativní postupy, hledání práce nebo z osobních důvodů. Napsat e-mail není vždy jednoduché, když neznáte pravidla, která byste měli dodržovat. Stejně jako v češtině musí e-maily psané v angličtině dodržovat základní pravidla, aby je příjemce jednoduše přečetl a porozuměl jim.

Jaká je struktura e-mailu v angličtině?

Perfektní e-mail je strukturovaný! Chcete-li být při psaní e-mailu efektivní, doporučujeme dodržovat následující strukturu:

  1. Předmět
  2. Pozdrav
  3. Představení našeho sdělení
  4. Hlavní zpráva
  5. Uzavření zprávy

Předmět e-mailu v angličtině

Perfektní e-mail má předmět! Stejně jako v češtině je předmět e-mailu velmi důležitý, aby přesně informoval o obsahu. Je to první prvek, který příjemce vidí po jménu odesílatele. Chcete-li ukázat, že je e-mail důležitý, a zaujmout lidi, aby jej otevřeli, musí být předmět působivý. Může zahrnovat následující témata:

Claim: pohledávka Application: Žádost, např. stáž: přihláška na stáž, pro studium: přihláška ke studiu, ostatní věci: žádost o.... Request for information: žádost o informace Second request or reminder: opětovná žádost / upomínka / připomínka Contact: jménem On behalf of …:Navázání kontaktu: od… Supplemental details: Žádost o vyjasnění Meeting: Schůzka / žádost o setkání / setkání

Pozdravy v angličtině

Perfektní e-mail začíná zdvořilým pozdravem! V závislosti na příjemci přizpůsobíme naše znění:

Formální

Pokud se jedná o profesionální email, je možné použít následující vzorce: Vážený pane / paní / slečno + jméno…: Dear Mr. / Mrs / Miss … Vážený pane / vážená paní + titul...: Dear Sir / Madame + title To whom it may concern : Komukoliv koho se to týká

Neformální

Pokud posíláte e-mail milované osobě, příteli nebo členovi rodiny: Milý + jméno: Dear Bryan : Nejdražší + jméno: Dearest Bryan / My dear Bryan Pozdrav - Čau / Ahoj: Hello / Hi

Prezentace e-mailu nebo „mailové prezentace“ v angličtině

Perfektní e-mail obsahuje prezentaci! V závislosti na předmětu e-mailu a příjemci se k jádru věci dostaneme různými způsoby:

Formální

Píši vám, abych se zeptal na…: I am writing to enquire about… Píšu s odkazem na…: I am writing in reference to… Obracím se na Vás s ohledem na…: I’m contacting you with regard to… Dále k vašemu poslednímu e-mailu: Further to your last email

Neformální

Jak se máte?: Further to your last email Jen jsem chtěl vědět, jestli…: I just wanted to know if… Mohl byste mi prosím…?: Could you please… ?

Hlavní zpráva v angličtině

Perfektní e-mail má jedno hlavní poselství! Cílem je zde být stručný a jasný. Zachováváme stejný tón jako na začátku e-mailu a dbáme na formální psaní, pokud se jedná o odborný kontext. Zde můžete vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas, požádat o doplňující informace nebo potvrdit schůzku.

Formální

Myslím si to samé o…: I think the same about… Musím konstatovat, že si myslím opak: I have to state that I think otherwise... Píši vám, abych si s vámi potvrdil schůzku na…: I am writing to confirm an appointment with you on…

Neformální

S tím souhlasím…: I agree with that… Nesouhlasím s tebou: I don’t agree with you Co kdybychom se sešli příští pátek?: How about we get together next Friday?

Uzavření zprávy v angličtině

Perfektní e-mail končí závěrečným nebo zdvořilým prohlášením! Zakončete svůj e-mail stylově a zdvořilým prohlášením a ujistěte se, že je v souladu se zbytkem textu:

Formální

Těším se, že se mi brzy ozvete: I look forward to hearing from you soon S pozdravem + jméno…: Yours sincerely Pokud potřebujete další informace, kontaktujte mě / V případě potřeby dalších informací mě neváhejte kontaktovat : Please contact me if you need any further information

Neformální

Měj hezký den! : Have a good day! Brzy se uvidíme: See you soon S láskou: Love,

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend