06-09-2022

Present Simple Tense in English: Naučte se konjugovat

Present simple je anglický čas, který se používá k popisu :

 • Obvyklá činnost, kterou je člověk zvyklý dělat, obecný pocit nebo neměnné situace.
 • Dávat pokyny a instrukce
 • Uvádět pevný časový údaj, ať už současný nebo budoucí.

Syntax tohoto času je, jak už název napovídá, velmi jednoduchá! Pouze 3. osoba jednotného čísla mění tvar a na konci slovesa se píše -S nebo -ES, pokud sloveso končí na -o, -ch, -sh, -ss a -x.

Například: he works, she does, he needs, he kisses.

PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO

POTVRZENÍ

 • There is a bus nearby.
 • John wants to have a new job.
 • He does everything wrong.
 • Mike has a bike.
 • He works in a hospital.
 • The exam starts at 8:30

NEGACE

 • I haven’t been there.
 • John doesn’t want a new job.
 • Peter doesn’t work in an office.
 • I’m not ready to go there.
 • You don’t care at all about my feelings.

INTERROGACE

 • Does Mike have a bike ?
 • Are you ready ?
 • Does Mary want to leave ?
 • Do you like this hotel ?
 • Doesn’t he like this film ?

Setkali jste se se slovy “isn’t”, “doesn’t” ‘I’ve” a nevíte, co znamenají? Je to prosté zkrácení osoby a slovesa: např. z "I have" se stane "I've", z "He does not" se stane "He doesn't", z "Is not" se stane "Isn't".

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend