05-05-2020

Jak napsat životopis v angličtině

Každý, kdo se rozhoduje hledat práci v zahraničí, zná obavy z nového začátku. Pokud navíc nejste zrovna rodilý mluvčí, představa pracovního pohovoru v cizím jazyce vás budí ze spaní. O to víc je důležité si předem připravit kvalitní CV v angličtině.

Není třeba se děsit

Obavy obvykle předčí realitu. Lidé v zahraničí jsou povětšinou milí a snaží se vám s cizím jazykem a v neznámém prostředím pomoci. To ale nic nemění na tom, že by se vám příprava nevyplatila. Mentalita lidí nejen v anglosaské kultuře se liší od té naší, což se promítá i do stylu firemní kultury. Je pochopitelné, že se bojíte neznámého a máte strach, že zapomenete pár svých nadrilovaných frází. Pokud si ale připravíte kvalitní životopis, získáte zároveň i jakousi osnovu, podle které můžete přibližně určit, na co se vás při pracovním interview mohou zeptat.

Zivotopis

Chronological & Functional CV

Obecně si můžete vybrat mezi životopisem strukturovaným (chronological CV) a profesním (functional CV), který je více “povídavý”. Strukturovaný životopis v angličtině se od toho českého moc neliší. Držte se heslovité struktury a vypište své osobní údaje (personal details), pracovní zkušenosti (work experience), vzdělání (education) a další dovednosti (skills). Pokud máte bohatou kariéru a hodně zkušeností, nebojte se skills vypíchnout před education. V zahraničí to bývá běžné. Nezapomeňte ani na své záliby, což může být záchrana v případě, že při konverzaci budete trochu tápat. Profesní životopis upravte na míru podle pozice, na kterou se hlásíte. V záplavě jiných kandidátů může takový životopis lépe zaujmout. Klidně se v něm rozepište o svých dovednostech, které se vztahují ke konkrétní pozici.

Europass

Pokud hledáte práci v rámci Evropy, zajímejte se i o takzvaný Europass, což je evropský formát CV v angličtině doplněný o vaše diplomy, certifikáty a další dokumenty. Jeho výhodou je to, že je dostupný elektronicky ve všech jazycích EU, má jednotný formát a může vám výrazně usnadnit hledání práce napříč Evropskou unií.

Buďte sví

Až budete mít CV v angličtině napsané, poproste třeba svého učitele angličtiny, ať s vámi sehraje pracovní schůzku. Zeptal se vás na něco, co vás zaskočilo? Dokážete o každém z bodů životopisu jasně a jednoduše konverzovat? Upravujte a nechte si poradit, ale samotný životopis piště vlastními slovy. Inspirujte se z již vypracovaných šablon, ale vyvarujte se přílišnému kopírování. Nejen, že nebudete originální, ale zkušený HR i z následného rozhovoru pozná, že to nejsou vaše vlastní slova. Nevadí, že nejste rodilý mluvčí, podstatné je, abyste používali takovou úroveň angličtiny, kterou plně ovládáte. Rozhodně do něj tedy nedávejte slova a fráze, kterým nerozumíte, a nevymýšlejte si - to v anglicky psaném životopise platí dvojnásob. Výjimkou jsou názvy vašich předchozích povolání, případně škol a oborů, u kterých se raději podívejte na jejich správný anglický překlad. Pozor, high school neznamená vysoká škola! Název pozice doplňte stručným “Responsible for” a klidně heslovitým popisem činnosti. Životopis by měl být tedy stručný, ale zároveň se snadno číst a o každém z bodů byste měli být schopni krátce pohovořit.

Pohovor v angličtině

Životopisu v angličtině se nemusíte bát. Podle hesla: “Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.” věnujte dostatek času jeho přípravě. Nejen, že tím zvýšíte šanci na pozvání k pracovnímu pohovoru, ale zároveň se připravujete i na samotné interview. Ze stresové situace se tak rázem stane příjemná konverzace v anglickém jazyce.

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend