07-09-2023

Pět tipů a triků pro úspěšné absolvování online kurzu angličtiny

Online kurzy angličtiny vám mohou pomoci dosáhnout významného pokroku. Ať už cestujete, studujete v zahraničí nebo se ucházíte o certifikát, je důležité si osvojit správné návyky, abyste uspěli. Zde je pět praktických tipů, jak se učit angličtinu online.

Stanovte si dosažitelné cíle

Při zahájení online kurzu je užitečné znát svou aktuální úroveň angličtiny a stanovit si cíle, kterých chcete dosáhnout v různých časových horizontech (jeden měsíc, tři měsíce, šest měsíců). Můžete si stanovit cíle jako je příprava na zkoušku, dosažení dostatečného pokroku v obchodní konverzaci v angličtině nebo schopnost vést běžné rozhovory. Jakmile si stanovíte jasný cíl, můžete udělat vše pro to, abyste v online kurzu angličtiny pokročili. Pokud se vzděláváte celý rok, mohou Vám to usnadnit krátkodobé cíle, jako je osvojování si nových slovíček každý týden.

Vyberte si dobré pracovní prostředí

Práce z domova se může na první pohled zdát pohodlná. Ve skutečnosti je velmi snadné ztratit soustředění a efektivitu v průběhu času, když se účastníte online kurzů. Abyste si udrželi motivaci k práci, můžete si pro své lekce vybrat inspirativní prostředí. Můžete si doma, v ložnici nebo v kanceláři vytvořit prostor určený speciálně pro výuku angličtiny. Na jednom místě můžete mít učebnice, anglické noviny, mapu Británie nebo anglicky mluvících zemí, které byste rádi navštívili. K pokroku vám pomůže každodenní práce v klidném a příjemném prostředí.

Ponořte se každý den do anglické kultury

Myšlení v angličtině je základem pro dosažení významného pokroku v jazyce. Za tímto účelem se můžete pokusit co nejvíce se ponořit do anglické kultury. Pokud máte možnost, věnujte 10-20 minut denně opakování základních informací, které vám pomohou zapamatovat si důležité prvky. Poslech hudby nebo audioknih v angličtině, nebo také sledování filmů a seriálů v originálním jazyce vám pomůže ponořit se do angličtiny každý den. Možná by také stálo za to zkusit si pravidelně vyměňovat názory s rodilými mluvčími.

Doplňte výuku o další aktivity

Vaše online lekce jsou pouze jedním z kroků ve vašem pokroku v angličtině. Ve zbývajícím čase si můžete najít čas na zopakování svých znalostí a rozšíření své kultury. Pro rozšíření slovní zásoby a objevování nových slovíček v angličtině budou užitečné externí zdroje, například anglicky mluvené dokumenty nebo titulky britských novin.

Využijte všechny zdroje platformy

Abyste se mohli den za dnem zdokonalovat, je nezbytné co nejlépe využívat zdroje, které máte během dálkového studia k dispozici. Studentům, kteří si chtějí procvičit učivo, mohou být kdykoli k dispozici testy s uzavřenými otázkami (multiple-choice), slovníčky a online testy. Pro zapamatování a upevnění svých znalostí doporučujeme právě tyto způsoby. V závislosti na zvolené formě dálkového studia můžete mít přístup k online platformě pro opakování, která vám umožní pokračovat v procvičování, kdykoli budete mít příležitost.

Chcete-li rychle pokročit v angličtině, můžete se zdokonalit online nebo navštívit kurz Wall Street English Prague.

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend