Slovní zásoba

Slovní zásoba

Profesionální prezentace v angličtině

Při hledání práce je důležité umět se prezentovat v angličtině profesionálně. Ať už během pohovoru, konference nebo schůzky, musíte být schopni mluvit o sobě, svých dovednostech, motivacích a cílech....