31-05-2023

Marketingová slovní zásoba v angličtině

Marketingová slovní zásoba v angličtině

Hráči v marketingu v angličtině

Abychom porozuměli světu marketingu v angličtině, je nejdříve důležité umět identifikovat osoby, které se na něm podílejí**, a to jak uvnitř, tak vně společnosti.

angličtina čeština
Product manager Produktový manažer
Distribution manager Manažer distribuce
Dealer Manažer prodeje
Marketing manager Marketingový manažer
Competitor Konkurent
Marketing assistant Asistent marketingu
Brand manager Manažer značky
Customer Klient
Marketer Marketingový manažer
Public relations officer Pracovník pro styk s veřejností
Middleman Zprostředkovatel
Communication manager Manažer komunikace
Web developer Webový vývojář
SEO Manager SEO manažer

Marketingová slovní zásoba v angličtině: the product

K marketingovému know-how patří také zvládnutí veškeré slovní zásoby týkající se produktu, který chcete prodávat. Zde je několik příkladů.

angličtina čeština
Goods Produkty
Item Článek
Life cycle Životní cyklus
Label Štítek
Range Range
Mall Nákupní centrum
Packaging Obaly
Sample Vzorek
Sign Značka
Shortage Nedostatek
Gift Dárek
Launching Uvedení na trh
Downscale Nízkorozpočtové
Faulty Defective
Upscale Vrchol sortimentu

Reklama a webmarketing v angličtině

Reklama a webový marketing jsou základními nástroji pro oslovení zákazníků, a to jak na ulici, tak na internetu. Proto je důležité znát slovní zásobu marketingových nástrojů používaných v životním prostoru i na webu a sociálních sítích.

angličtina čeština
Advertising Reklama
Comparative advertising Srovnávací reklama
Deceptive / Misleading advertising Klamavá / klamavá reklama
Banner Banner
Commercial-free / Ad-free Bez reklamy / bez reklamy
Junk mail Vyžádaná pošta
Sponsored ad Sponzorovaná reklama
End display Koncové zobrazení
Advertising blitz Reklamní blesk
Hard sell tactics Taktika tvrdého prodeje
Mobile marketing Mobilní marketing
Point of sale advertising Reklama v místě prodeje
Newsletter Newsletter
Leaflet Leaflet
Keyword Keyword
Social media Sociální média
Advertising media Reklamní média
Display Display
Hype Hype
Advertisers’ strategies Strategie inzerentů
Folder Složka
Mail shot Poštovní záběr
Blurb Blurb
Marketing stunt Marketingový trik
Catchy Catchy

Marketing v angličtině

Marketing je 360 obor, který se provádí jak digitálně, tak v terénu. Zvládnutí slovní zásoby marketingu a trhu je proto nezbytné pro pochopení všech zákoutí marketingu.

angličtina čeština
Short stockage Krátké skladové zásoby
Shortage Krátké zásoby
Mall Obchoďák
Unsold Prodáno
Shelf Shelf
Supply Zásoby
Demand Poptávka
Trial offer Zkušební nabídka
Loyalty card Věrnostní karta
Voucher Voucher
Mass market Masový trh
Impulse buying Impulzivní nákupy
Quality price ratio Poměr kvality a ceny
Consumer panel Spotřebitelský panel
Consumer profile Profil spotřebitele
Distribution channels Distribuční kanály
Bargain Výhodná nabídka
Buy one, get one free Kupte jeden, dostanete jeden zdarma
Market Market
Market leader Vedoucí postavení na trhu
Market share Podíl na trhu
Market intelligence Znalost trhu
Market penetration Penetrace na trhu
Market research Průzkum trhu
Best seller Nejlepší prodejce
Target market Cílový trh
Data Data
Tender Tendr
Online purchase Nákup přes internet
Price cut Snížení ceny
Cost advantage Nákladová výhoda
Profit margin Ziskové rozpětí
Niche Niche
Trend Trend

Marketingová slovesa v angličtině

Níže uvádíme několik příkladů marketingových sloves, která jsou nezbytná pro definování činností profesionálů v oboru a spotřebitelů.

angličtina čeština
To bid To bid
To unveil Odhalit
To advertise K inzerci
To boast Chlubit se
To expand Rozšířit
To label To label
To build brand Vytvářet značku
To hand out Rozdávat
To price To price
To poll Provádět průzkum veřejného mínění
To recall To recall
To discount Zlevnit
To price down Snížit cenu
To package K balíčku
To produce Vyrobit
To refund Vracet peníze
To air a commercial Vysílat reklamu
To target a market Zaměřit se na trh
To position Pozicovat
To supply Dodávat
To sponsor Sponzorovat
To slash prices Snížit ceny
To survey Provádět průzkum
To attract Přilákat
To exhibit Vystavovat
To succeed Úspěch
To analyse Analyzovat
To influence Vlivnit
To induce Přimět
To claim Tvrdit
To withdraw Stáhnout
To deceive Oklamat
To appeal to Apelovat na
Share this article on facebook , linkedin or tell a friend