19-03-2024

Průvodce časem v angličtině

Anglické časování (konjugace) se může zdát složité, ale obecně se řídí specifickými pravidly pro každý čas. Tato příručka vám pomůže porozumět nejčastěji používaným časům v angličtině a porovnat je s českými ekvivalenty. Minulost, přítomnost nebo budoucnost, Wall Street English vám pomůže pochopit, jak používat časy a v jakém kontextu.

U každého času je uvedeno použití a tvoření sloves. Pro usnadnění porozumění budou uvedeny příklady s pravidelným slovesem a nepravidelným slovesem.

Jednoduché časy v angličtině

Přítomný čas prostý nebo "Present simple" v angličtině

Přítomný čas prostý se používá pro obvyklé akce a obecná fakta. Obecně používáme následující příslovce času: everyday, always, never, every week, usually…

Formování přítomného času: PŘEDMĚT + SLOVESO V INFINITIVU Ve 3. osobě jednotného čísla (he/she/it) přidáme -s nebo -es. Slovesný základ tvoří sloveso v infinitivu bez částice „to“.

- Pravidelné sloveso Nepravidelné sloveso
- To work: pracovat To eat: jíst
I work eat
You work eat
She / He / It works eats
We work eat
You work eat
They work eat

Příklady:

● Mary goes to school by bus everyday: Mary jezdí každý den do školy autobusem.

● He visits Paris with his girlfriend every year: Každý rok navštěvuje Paříž se svou přítelkyní.

Minulý čas prostý nebo „Past simple“ v angličtině

Pro konkrétní akce v minulém čase, které nesouvisí s přítomností používáme past simple. Může být použit k vyprávění příběhu nebo k vyprávění faktů.

Tvoření minulého času prostého: PŘEDMĚT + SLOVESO V INFINITIVU + -ED Nebo nepravidelné sloveso.

- Pravidelné sloveso Nepravidelné sloveso
- To work: pracovat To eat: jíst
I worked ate
You worked ate
She / He / It worked ate
We worked ate
You worked ate
They worked ate

Příklady:

● Mary went to school by bus: Mary jela do školy autobusem.

● He visited Paris with his girlfriend: Navštívil Paříž se svou přítelkyní.

Budoucí čas prostý nebo „Simple Future“ v angličtině

Budoucí čas prostý se používá k hovoru o budoucích akcích. Formování jednoduché budoucnosti: PŘEDMĚT + WILL + SLOVESO V INFINITIVU

- Pravidelné sloveso Nepravidelné sloveso
- To work: pracovat To eat: jíst
I will work will eat
You will work will eat
She / He / It will work will eat
We will work will eat
You will work will eat
They will work will eat

Složené časy v angličtině

Přítomný čas průběhový nebo “Present continuous” v angličtině

Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření akcí, které se právě odehrávají v přítomném okamžiku. Tvoření přítomného času průběhového: PŘEDMĚT + POMOCNÉ SLOVESO BE v přítomném čase + SLOVESO V INFINITIVU + -ing

- Pravidelné sloveso Nepravidelné sloveso
- To work: pracovat To eat: jíst
I am working am eating
You are working are eating
She / He/ It is working is eating
We are working are eating
You are working are eating
They are working are eating

Příklady:

● Mary is going to school by bus: Mary jede do školy autobusem.

● He is visiting Paris with his girlfriend: Je na návštěvě Paříže se svou přítelkyní.

Předpřítomný čas prostý nebo „Present perfect“ v angličtině

Předpřítomný čas prostý se používá k vyvolání minulých akcí v souvislosti s přítomností. Tvoření předpřítomného času PŘEDMĚT + HAVE nebo HAS + PŘÍČESTÍ MINULÉ. Příčestí minulé se získá přidáním -ED ke slovesu v infinitivu u pravidelných sloves. Nepravidelná slovesa mají své vlastní příčestí minulé.

- Pravidelné sloveso Nepravidelné sloveso
- To work: pracovat To eat: jíst
I have worked have eaten
You have worked have eaten
She / He / It has worked has eaten
I have worked have eaten
I have worked have eaten
I have worked have eaten

Příklady:

● Mary has gone to school by bus Mary jela do školy autobusem.

● He has visited Paris with his girlfriend: Navštívil Paříž se svou přítelkyní.

Budoucí čas průběhový „Near future“ nebo ,,Future Progressive“ v angličtině

Budoucí čas průběhový se používá k popisu akcí, které se aktuálně odehrávají v blízké budoucnosti. Tvoření budoucího času průběhového: PŘEDMĚT + WILL + BE + SLOVESO V INFINITIVU + -ING

- Pravidelné sloveso Nepravidelné sloveso
- To work: pracovat To eat: jíst
I will be working will be eating
You will be working will be eating
She / He / It will be working will be eating
We will be working will be eating
You will be working will be eating
They will be working will be eating

Příklady:

● Mary will be going to school by bus: Mary pojede do školy autobusem.

● He will be visiting Paris with his girlfriend: Navštíví Paříž se svou přítelkyní.

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend