16-02-2022

Realitní slovník v angličtině

Nemovitosti jsou ve Švýcarsku i na mezinárodní úrovni velmi populárním odvětvím, které má však svůj vlastní žargon a své vlastní výrazy. Pokud může být pro Švýcary velmi zajímavé investovat na tomto univerzálním trhu, je důležité si osvojit anglické výrazy real estate. Tímto způsobem můžete optimalizovat svůj prodej a nákupy!

Akční slovesa související s realitním sektorem

Stejně jako jinde, i v realitkách vše začíná akcí. Zde je několik akčních sloves, která budete muset použít:

 • To apply for an application / for a building permit : Podání žádosti / o stavební povolení
 • To build : Vybudovat
 • To buy a flat : Koupit byt
 • To go over/to view a house : Projít/prohlédnout si dům
 • To move in : Nastěhovat se
 • To move out : Odstěhovat se
 • To renovate : Renovovat
 • To rent a room : Pronajmout pokoj
 • To sale : Prodávat
 • To sign a contract : Podepsat smlouvu
 • To sublet : Dát do podnájmu

Lidé zapojení do projektu výstavby, prodeje nebo nákupu

Při realizaci realitního projektu, ať už se jedná o výstavbu, prodej nebo koupi nemovitosti, se setkáte s mnoha lidmi. Zde je několik slovíček, která vám pomohou identifikovat jednotlivé subjekty v realitním průmyslu.

 • Builder : Řemeslník zedník
 • Real Estate agent (US) / Realtor (US) / Estate agency (UK) : realitní kancelář
 • Land expert : zeměměřič
 • Landlord : pronajímatel / pronajímatelka
 • Owner : pronajímatel / pronajímatelka / majitel
 • Real estate agent : Realitní makléř
 • Real estate promoter / Property developer : propagátor nemovitostí / developer
 • Tenant : developer : nájemce

Typy majetku v angličtině

Co můžete koupit nebo prodat? Dům? Byt? Ale nejen to... Objevte anglická slova související s typy nemovitostí.

 • Rental : Pronájem
 • Accommodation : Ubytování / Bydlení * Apartment / Flat : Apartmán
 • Building : budova
 • Building site : Staveniště
 • Castle : Zámek
 • Co-ownership : spoluvlastnictví
 • Estate, property : majetek
 • Home : bydliště
 • A House : Dům
 • Land : pozemek
 • Map : mapa
 • Prestigious property / dwelling : Prestižní nemovitost / obydlí
 • Permises : prostory
 • Renting, rental : Pronájímat, pronájem
 • Second / primary home : sekundární / primární bydliště
 • Stable : stabilní
 • State-subsidized housing : sociální bydlení
 • Statutory open land : Zákonem stanovená volná půda
 • Surface area : plocha povrchu

Právní smlouvy v angličtině: smlouvy, daně, platby

Pokud jde o dodržování všech administrativních a právních předpisů, je důležité nedělat žádné chyby, jinak by mohlo dojít k nepříjemným překvapením...

 • Agreement : dohoda
 • Assignment of jurisdiction : Přiznání příslušnosti
 • Bill of sale / Deed of sale : Prodejní listina / smlouva o prodeji
 • Certificate of ownership : Osvědčení o vlastnictví
 • Proof of address : Doklad o adrese
 • A lease : Nájemní smlouva
 • Inventory : soupis příslušenství
 • Read and approved : Přečteno a schváleno
 • Security deposit/guarantee : Bezpečnostní záloha/záruka
 • Special condition : Zvláštní podmínka
 • Survey (house) : Průzkum (zdravotní stav nemovitosti)
 • Transfer of ownership or rights : Převod vlastnictví nebo práv

Platby / příjmy v angličtině

Základním prvkem každého prodeje nebo nákupu je platba. S těmito výrazy budete schopni vyjednávat tak, jak se v angličtině sluší a patří:

 • Deposit, sum paid in advance : Záloha, částka zaplacená předem
 • Fees : Poplatky
 • Exluding VAT : bez DPH
 • Home Loan : Úvěr na bydlení
 • Market rental value : Tržní hodnota nájemného
 • Mortgage : Hypotéka / úvěr na bydlení
 • Monthly repayment : Měsíční splátka
 • Property ownership tax : Daň z vlastnictví nemovitostí
 • Resident tax : Rezidentská daň
 • The rent : Nájemné
 • The VAT tax rate : Sazba daně z přidané hodnoty

Gratulujeme, nyní znáte veškerou realitní slovní zásobu! Chcete-li se dále zdokonalovat v angličtině, zlepšete si výslovnost a otestujte si svou úroveň angličtiny zdarma

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend