16-02-2022

Létání a rezervace letu v angličtině

Létání v angličtině: slovní zásoba letiště

Při cestách do cizích zemí je často nutné projít letištěm. Ať už se vydáte do jakékoli destinace, je pravděpodobné, že při rezervaci letu, odbavení zavazadel nebo u nástupní brány budete muset mluvit anglicky. Je proto nezbytné znát slovní zásobu a výrazy, které jsou užitečné pro komunikaci s personálem a pro předcházení možným zklamáním, která by mohla zkazit váš výlet!

Anglická slovní zásoba pro letadlo a letiště

Na letišti

 • airport: letiště
 • airplane: letadlo
 • Flight: let
 • airline: letecká společnost
 • boarding: nástup do letadla
 • boarding pass: palubní vstupenka
 • boarding gate : nástupní brána
 • boarding time : doba nástupu
 • check-in desk : odbavovací přepážka
 • the check-in : odbavení
 • to check-in : odbavovat
 • the departure: odletová/příletová tabule
 • to stop over : zastavit se nad
 • a stopover : mezipřistání

Na palubě letadla

 • the departure : odjezd
 • the arrival : příchod
 • to take of : vzlétnout
 • to land : přistát
 • window seat : sedadlo u okna
 • aisle seat : sedadlo u uličky
 • flight attendant / steward / stewardess : letušky / stevardi / stevardky
 • the passenger : cestující
 • flight commander : velitel letu
 • airline pilot : pilot letecké společnosti
 • economy : ekonomická třída
 • first class : první třída
 • business class : obchodní třída
 • domestic flight : vnitrostátní let
 • international flight : mezinárodní let
 • check-in luggage : odbavení zavazadel
 • hand luggage : příruční zavazadla
 • excess baggage : nadměrná zavazadla
 • airstrip : přistávací plocha
 • baggage claim : výdej zavazadel

Nákup letenky: užitečné výrazy v angličtině

 • Is it possible to book a window seat? → Je možné rezervovat si místo u okna?

 • I would like to book two tickets to Vancouver. → Rád bych si rezervoval dvě letenky do Vancouveru.

 • Will this be a one-way or a round trip? → Jedná se o jednosměrnou nebo zpáteční cestu?

Rozumět a dorozumět se anglicky na letišti

 • Can I see your passport and boarding pass? → Mohu vidět váš pas a palubní vstupenku?

 • I checked in online. → Odbavil jsem se online.

 • Boarding time in 15 minutes. → Doba nástupu do 15 minut.

 • The flight to Melbourne has been canceled / delayed. → Let do Melbourne byl zrušen / zpožděn.

 • Do you have anything to declare? → Chcete něco prohlásit?

Cestování letadlem: užitečné výrazy

 • Welcome aboard. → Vítejte na palubě.

 • Ladies and gentlemen, we remind you that this is a non-smoking flight. → Dámy a pánové, připomínáme, že se jedná o nekuřácký let.

 • Please fasten your safety belt. → Připoutejte se, prosím, bezpečnostním pásem.

 • Prepare for takeoff / landing. → Příprava na vzlet/přistání.

 • Please remain seated. → Zůstaňte prosím sedět.

 • The captain has switched off the seat belt sign. → Kapitán vypnul ukazatel zapnutí bezpečnostních pásů.

 • We will be flying at 31,000 feet. → Poletíme ve výšce 31 000 stop.

 • Can I offer you a complimentary meal ? → Mohu vám nabídnout jídlo zdarma?

S těmito užitečnými frázemi a slovíčky budete schopni ovládat angličtinu v každé fázi vaší cesty letadlem! Jste připraveni obletět svět?

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend