1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas se zpracováním údajů

“ Naposledy aktualizováno: 25.5. 2018.”

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR), který vstoupil v účinnost 25. května 2018, dobrovolně souhlasím s tím a akceptuji, aby společnost Dolomia s.r.o., IČ: 28360451, se sídlem Na příkopě 1096/21, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dolomia s.r.o.“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala, shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje. Beru na vědomí a souhlasím, že tyto osobní údaje budou společností Dolomia s.r.o. zpracovávány a uchovávány v klientském registru společnosti Dolomia s.r.o. pro účely předávání propagačních informací spojených s produkty a službami, které společnost Dolomia s.r.o. nabízí, pro rozesílání obchodních sdělení společnosti Dolomia s.r.o., reklamních materiálů a přímých nabídek produktů ze strany společnosti Dolomia s.r.o. Beru na vědomí, že požádám-li společnost Dolomia s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost Dolomia s.r.o. povinna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mi informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud zjistím nepřesnosti v údajích zpracovávaných společností Dolomia s.r.o., jsem oprávněn žádat, aby společnost Dolomia s.r.o. provedla opravu. Beru na vědomí, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že společnost Dolomia s.r.o. provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat společnost Dolomia s.r.o. o vysvětlení, (ii) požadovat, aby společnost Dolomia s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.