1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Různé úrovně angličtiny

Různé úrovně angličtiny

Úrovně angličtiny od A1 do C2, které se uvádějí v mnoha testech angličtiny nebo certifikátech, jsou výsledky odvozené z evropské stupnice jazykových dovedností vytvořené podle CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Díky této referenční tabulce zjistíte svou úroveň angličtiny podle výsledků v hlavních existujících jazykových testech.

Úroveň CEFR Ekvivalence Ekvivalence v angličtině
A1 Úvodní úroveň Beginner
A2 Středně pokročilá úroveň Elementary
B1 Prahová úroveň Intermediate
B2 Pokročilá úroveň Intermediate+
C1 Samostatná úroveň Advanced
C2 Úroveň mistrovství Mastery

Chcete zjistit svou úroveň angličtiny a využít vzdělávací program, který vám pomůže zlepšit a ověřit vaše jazykové znalosti?

Kontaktujte nás!

Základní úroveň angličtiny (A1, A2)

Hranice A1, známá jako úvodní, je nejnižší na stupnici CEFR. Definuje schopnosti začínajícího studenta v anglickém jazyce. Budete tak schopni porozumět nejběžnějším anglickým výrazům a používat je v jednoduchém kontextu. Představit se, zeptat se na cestu nebo vést základní konverzaci patří k vašim dovednostem. To je dobrý začátek, ale k dalšímu postupu budete potřebovat několik lekcí.

Na úrovni A2 jste již překonali úvodní fázi a jste schopni přirozeněji komunikovat v angličtině. Dovednosti, které jste zde získali, vám umožní porozumět anglickým frázím a výrazům v kontextu, vyměňovat si informace a popisovat své okolí. S touto třídou můžete cestovat sami v anglicky mluvící zemi a domluvit se na jednoduchých každodenních úkonech.

Samostatná úroveň angličtiny (B1, B2)

Dosažením stupně B1 na základě uznávaného certifikátu můžete prokázat určitou znalost angličtiny. Vaše gramatika a slovní zásoba jsou rozvinutější a dokážete porozumět hlavním bodům běžné konverzace. Máte dostatečnou schopnost popisovat fakta, diskutovat o tématech a vést rozhovor v profesionálním prostředí. Můžete také tvořit dlouhé a složité věty.

Stupeň B2 z vás dělá nezávislého uživatele. Jedná se o pokročilou úroveň angličtiny, což znamená, že můžete prokázat skutečné znalosti v mluvení i psaní. Můžete přednášet odborné projevy ve zvoleném oboru a číst složité texty. Váš styl komunikace je také přirozenější a spontánnější. Vaše angličtina je poměrně dobrá a umožňuje vám, abyste se bez problémů pohybovali v jakékoli anglicky mluvící zemi.

Zkušená úroveň angličtiny (C1, C2)

Pokud dosáhnete stupně C1, můžete se považovat za zkušeného řečníka. Stali jste se soběstačnými: dokážete porozumět dlouhým textům s mnoha slovy, vyjadřujete se přirozeně a plynule, přičemž ovládáte různé jazykové úrovně v závislosti na kontextu. Vaše vyjadřování je plynulé a dokážete odpovídat na složité otázky. Tato známka prokazuje skutečnou znalost jazyka, která vám dává možnost pracovat v zahraničí.

Stupeň C2 je nejvyšší v klasifikaci CEFR. Ospravedlňuje to úroveň, která je vynikající v každém ohledu, což je obtížné dosáhnout pouhým absolvováním kurzu. Pokud dosáhnete tohoto výsledku, jste dokonale dvojjazyční. Vaše znalost jazyka je podobná znalosti rodilého mluvčího. To znamená, že nebudete mít žádné potíže se studiem nebo prací ve vybrané anglicky mluvící zemi. Je to pas k mezinárodní kariéře.

Zlepšete svou úroveň s Wall Street English

Na stránkách Wall Street English si můžete udělat bezplatný test angličtiny, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň:

Pak si můžete stanovit realistický cíl pro dosažení pokroku. Chcete-li dosáhnout rychlého pokroku díky exkluzivní metodě založené na ústním projevu, nečekejte a kontaktujte nás.