1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Cambridge certifikáty

Cambridge certifikáty

Cambridge English je poskytovatel mezinárodně uznávaných a certifikovaných zkoušek z angličtiny.
Certifikáty z těchto zkoušek vám poslouží jako důkaz vašich znalostí uznaný tísícovkami organizací po celém světě. Do série Cambridge certifikátů patří zkoušky: FCE, CAE, KET, PET, CPE, BEC, ICFE a ILEC. Na všechny tyto zkoušky vás dokážeme ve Wall Street English během našich kurzů individuálně připravit.

FCE

Zkouška cambridge english: first je nejrozšířenější ze všech, dokazuje, že jste bez problému schopni žít a komunikovat v anglicky mluvících zemích. Je uznávaná v akademickém prostředí i na trhu práce.

CAE

Certificate in Advanced English je certifkát, který dokazuje plnohodnotnou znalost pokročilé angličtiny. Jeho absolventi jsou bez problému schopni studovat odborné předměty v angličtině.

KET

Key English Test for schools je cambridžská zkouška zaměřená na děti ve školním věku. Jde o základní zkoušku úrovně A2 a slouží jako krok k vyššímu stupni certifikace.

PET

Cambridge english: preliminary je stejně jako KET, test zaměřen na děti ve školním věku. S rozdílem, že jde o stupeň obtížnější test než je zkouška KET.

CPE

Certificate of Proficiency in English je nejtěžším testem, který můžete ze série cambridge certifikátů podstoupit. Prokazuje výbornou angličtinu ve všech kontextech na úrovni rodilého mluvčího.

BEC

Business English Certificates jsou certifikáty z obchodní angličtiny. Patří do nich 3 zkoušky, které se od sebe liší v náročnosti jazykové úrovně. BEC - Preliminary je první a nejsnažší zkouška s jazykovou náročností B1. BEC - Vantage odpovídá jazykové úrovni B2 a BEC - Higher odpovídá úrovni C1 a více.

ICFE

International Certificate in Financial English je zkouška testující vaše znalosti ze světa finanční angličtiny. Do sylabusu tohoto testu patří účetnictví, finance a obchod a náročnost této zkoušky je na pomezí úrovní B2 a C1.

ILEC

International Legal English Certificate je zkouška z právnické angličtiny. Zkouška je vysoce odborná a dokazuje vaší schopnost komunikovat se soudy i klienty a porozumět právním spisům v angličtině. Certificát z ILEC je uznávan mnohými mezinárodními právními asociacemi.