14-03-2023

Vše o slovesu write v angličtině

Sloveso write : definice, časování a použití

Definice slovesa write

To write je nepravidelné sloveso, které lze konjugovat v přítomnosti i v minulosti, aniž bychom zapomněli na budoucnost. V závislosti na tom, co chcete říci, je sloveso to write konjugováno různými způsoby. Write doslova znamená „psát“. Sloveso však lze použít ve specifických kontextech, nazývá se to frázová slovesa.

Konjugace v přítomnosti

Sloveso write je konjugováno v přítomném čase prostém a v přítomném čase průběhovém v následujících tvarech:

Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový
I write I am writing
You write You are writing
He/she/it writes He/she/it is writing
We write We are writing
You write You are writing
They write They are writing

V podmiňovacím způsobu předcházíme write vždy s would (zájmeno + would write). Stejnou operaci provedeme s would be před writing pro podmíněný přítomný průběhový (zájmeno + would be writing ).

Příklady:

They are writing an essay and will talk about it in front of the class. She writes every day after school. You would write your essay before the deadline. They would be writing their essay if the teacher had given the instructions before.

Konjugace v minulosti

Jako nepravidelné sloveso musíte věnovat pozornost časování write v minulém čase. Zde je několik příkladů nejpoužívanějších forem času v minulosti:

Minulý singl Minulý průběhový
I wrote I was writing
You wrote You were writing
He/She/it wrote He/she/it was writing
We wrote We were writing
You wrote You were writing
They wrote They were writing

V minulosti dokonalé se všichni lidé konjugují stejným způsobem, totiž „ had written“. Totéž platí pro minulé dokonalé spojité, které je vždy konjugováno takto: „ had been writing“.

Příklady: I wrote at least 8 pages during the final exam. This class was pretty tiring, we were writing for 2 hours straight. I had written my first book before ebooks even existed. They had been writing their lesson when the bell rang.

Konjugace v budoucnosti

V budoucnu systematicky přidáváme modální will před konjugací slovesa write bez ohledu na použitý tvar budoucnosti.

Příklady :

I did not give them a lot of homework. They will only write an essay for next week. He will be writing his lesson when I come.

Frázová slovesa

Write neznamená jen „psát“. Frázová slovesa skutečně ukazují, že write může znamenat věci poměrně vzdálené od sebe. Zde je neúplný seznam použití, která lze použít pro write v kontextu frázových sloves:

  • Write in : odeslat e-mail
  • Write out : stáhnout někoho/něco
  • Write up : napsat plnou verzi dokumentu
  • Write down : dělat si poznámky
  • Write off : zrušit dluh/zničit auto při nehodě
Share this article on facebook , linkedin or tell a friend