1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Testy a certifikace z angličtiny
  4. Chevron Forward
  5. Certificat d'anglais TOEFL
  6. Chevron Forward
  7. Skóre TOEFL

TOEFL: bodovací mřížka a maximální skóre

Zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je jednou z mezinárodně nejuznávanějších zkoušek z angličtiny. Hodnotí vaše dovednosti podle specifického bodového systému, který zahrnuje čtení a poslech s porozuměním. Na zkoušku se můžete připravit v kurzech Wall Street English Prague.

Bodování testu TOEFL

Test TOEFL iBT (Internet-Based Test) je test, který určuje úroveň vaší angličtiny pro akademické účely, například pro přijetí na anglicky mluvící školy. Test je uznáván po celém světě a skládá se ze čtyř samostatných částí.

Oddíl Čtení (Reading) je hodnocen 30 body. Trvá 60 až 80 minut a testuje vaše čtenářské dovednosti a slovní zásobu na třech až čtyřech akademických textech.

Test poslechu (Listening) je rovněž hodnocen 30 body. Jedná se o poslech zvukových ukázek rozhovorů v angličtině a odpovědi na otázky k nim. Trvá přibližně 60 až 90 minut.

Písemná práce (Writing) se hodnotí ve třetím testu, který trvá 50 minut a je hodnocen 30 body. Tato část se skládá ze dvou částí: první část tvoří odpověď na otázku týkající se textu a dialogu na stejné téma a druhou část tvoří argument, který je třeba uvést na základě dané otázky.

Na závěr zkoušky TOEFL je zařazena část věnovaná mluvení (Speaking), která tentokrát nepřesahuje 20 minut. Výsledkem je opět skóre 30 bodů. Budete muset odpovědět na 6 otázek a nahrát se přitom na mikrofon. V každém z těchto testů je za dobrý výsledek považováno skóre 22 bodů.

Maximální počet bodů v testu TOEFL

Maximální počet bodů v testu TOEFL je 120. Vzhledem k tomu, že maximální počet bodů v každé části je 30, musíte ve všech testech dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Soulad mezi výsledkem TOEFL a úrovní angličtiny

Na konci testu obdrží každý uchazeč certifikát s oficiálním výsledkem. U čtyř testů TOEFL lze pozorovat shodu s úrovní angličtiny definovanou standardem CEFR, od A1 (začátečník) po C2 (zkušený). U zkoušky TOEFL je minimální požadovaná úroveň (B2) dosažena celkovým počtem 7 bodů ze 120. Úroveň C1 odpovídá skóre 100. Anglicky mluvící univerzity obvykle vyžadují od studentů pokročilou úroveň, minimálně 88 bodů (B2).

Příprava na TOEFL v Praze

Abyste u zkoušky dosáhli maximálního počtu bodů, je třeba se na ni náležitě připravit. Přípravou ve škole Wall Street English můžete dosáhnout skutečného zlepšení svých znalostí angličtiny. Je navržena metoda založená na přesném pořadí jednotlivých testů. Nabízíme soukromou výuku pro rychlý pokrok. Přípravné kurzy zajišťují kvalifikovaní učitelé a jsou organizovány podle možností studentů. Vzhledem ke složitosti zkoušky TOEFL je obtížné se na ni připravit samostatně. Instituty Wall Street English vám poskytnou ideální podporu.

Abyste plně porozuměli konkrétnímu formátu zkoušky TOEFL, není nic lepšího než specifická příprava ve specializovaném centru. Wall Street English Prague je vám k dispozici, aby vám poskytla kurzy dokonale přizpůsobené zkoušce.