1. Home
 2. Chevron Forward
 3. Tiếng Anh luật

Tiếng Anh luật

tiếng anh luật – khóa học tiếng anh đặc biệt

Khóa học tiếng Anh luật tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh luật trong thế giới luật pháp. Được tạo ra cho các trợ lý luật, thực tập sinh luật, và cũng dành cho những người quan tâm về luật và muốn hoàn thiện kiến thức của mình.

ENGLISH FOR LAW – khóa học tiếng anh luật

Chuỗi khóa học tiếng Anh dành cho các luật sư được chú trọng vào cách sử dụng tiếng Anh luật trong thực tế, thu thập các thuật ngữ luật thông qua các chủ đề tập trung vào môi trường luật pháp và những khía cạnh xung quanh. Khóa học này được thiết kế cho những người đang làm việc trong môi trường luật – những trợ lý luật pháp, thực tập sinh luật, sinh viên luật, và cả cho người yêu thích luật và muốn phát triển khả năng giao tiếp chuyên nghiệp trong thế giới luật.

MODULAR LEGAL ENGLISH PROGRAMME FOR LEGAL PROFESSIONALS

Trong khóa học tiếng Anh luật này bạn có thể chọn một trong những chuyên ngành luật. Khái niện này có thể được bao gồm bởi các lĩnh vực khác nhau trong môi trường luật, tất cả tùy theo yêu cầu của bạn. Mỗi phần gồm 8 tiết học cùng giáo viên.

 • luật gia đình
 • luật hình sự
 • luật hợp đồng
 • luật kinh doanh
 • luật hiến pháp
 • sáp nhập và mua lại
 • di chúc, bất động sản, thừa kế
 • bất động sản
 • luật xung đột pháp lý quốc tế
 • con nợ - nợ/tham nhũng