1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Khóa học dành cho doanh nghiệp

Khóa học dành cho doanh nghiệp

khóa học tiếng anh doanh nghiệp tại Praha

Chúng tôi thiết kế kế hoạch học tập cho các nhân viên của bạn theo trình độ tiếng Anh của mỗi cá nhân, cụ thể là theo vị trí và chuyên môn.

Mới! kiểm tra trình độ tiếng anh dành cho doanh nghiệp

Wall Street English cung cấp mới nhất cho doanh nghiệp: đánh giá tổng quát trình độ ngoại ngữ của các nhân viên. Tất cả được thực hiện tại trung tâm doanh nghiệp của bạn. Đánh giá này cũng có thể thực hiện tại trung tâm của chúng tôi.

  • Đánh giá phần nói cùng giáo viên bản xứ
  • Đánh giá ngữ pháp và các kỹ năng ngoại ngữ khác được thực hiện cùng bài ngoại ngữ test online chính thức.

Sau khi hoàn thành bạn nhận được chứng chỉ của trung tâm ngoại ngữ quốc té Wall Street English. Trong gói này bạn sẽ sở hữu những tư vấn cá nhân giúp nhân viên tiến bộ hơn trong các các trình độ tiếng Anh.

khóa học doanh nghiệp dành cho ai?

Khóa học doanh nghiệp được dành cho tất cả các công ty, tổ chức và các nhân viên của họ trong khắp thành phố Praha. Khóa học doanh nghiệp được hướng dẫn bởi giáo viên bản xứ, có chứng chỉ CELTA/TEFL, chính vì vậy khóa học của chúng tôi rất chuyên nghiệp. Kết quả của bạn được cam kết!

khóa học doanh nghiệp được diễn ra tại đâu?

Nhân viên có thể tham gia tiết học 1-2 lần một tuần tại trung tâm Anh ngữ trong trung tâm Praha hay tại Khóa học tiếng Anh

tại sao Wall street english?

Bằng phong cách chuyên nghiệp và cá nhân Wall Street English mang lại cho khách hàng đo lường tiến bộ và cam kết kết quả. Phương pháp Blended Learning Method chúng tôi đảm bảo 100% thành công.

bạn có biết trình độ tiếng anh các nhân viên của mình?

Trước khi bắt đầu học, chúng tôi đánh giá trình độ tiếng anh của mỗi nhân viên, theo đó chúng tôi có thể biết trình độ bắt đầu. Chương trình giảng dạy tại Wall Street English phù hợp với khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Các bài test có thể thực hiện tại Wall Street English hoặc tại công ty bạn.

kết quả, tham gia và tiến bộ có thể được đo lường?

Lợi nhuận đầu tư và thúc đẩy động lực các nhân viên là điều chúng tôi đặt lên hàng đầu. Hàng tháng bạn sẽ nhận được thông báo cùng bản ghi chép học tập chi tiết của các nhân viên. Nhờ chương trình Wall Street English Student Dât System (SSDS) bạn có thể theo dõi kết quả của mọi nhân viên, sự tham gia khóa học và tiến độ đạt được của mục tiêu đề ra.

Trong những khách hàng của chúng tôi có - Unicredit Bank, Arakis & Belleville, Instalace Praha, M.I.P. Advertising, Weidmüler, Swietelsky…