1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Học phí các khóa học

Học phí các khóa học

hãy mua kết quả, đừng mua khóa học!

Trung tâm tiếng Anh Wall Street English chúng tôi đặc biệt chuyên môn về tiếng Anh, chúng tôi đảm bảo cung cấp những giờ học cá nhân chất lượng cao và tập trung để bạn đạt được kết quả. Chính vì vậy, chúng tôi không đăng bảng giá trên trang web. Mỗi khóa học được thiết kế phù hợp với trình độ và mục tiêu của bạn.

Những lợi ích của bạn tại WALL STREET ENGLISH:

  • Cam kết và đo lường kết quả.
  • Chúng tôi hỗ trợ bạn cho đến khi bạn đạt được mục tiêu.
  • Trung bình lớp học chỉ có 3 học viên.
  • Thời gian khóa học không giới hạn: bạn có thể vượt xa so với mục tiêu miễn phí.
  • Hỗ trợ thường xuyên bởi trợ lý ngôn ngữ, giáo viên và nhân viên tư vấn.
  • Giờ học tiếng Anh vì bất kể lý do nào đều có thể đặt lại và miến phí!
  • Tỷ lệ giá/chất lượng tốt nhất trên thị trường.