1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Khóa học tiếng Anh chuyên nghiệp

Khóa học tiếng Anh chuyên nghiệp

hãy nói tiếng anh thương mại cùng chúng tôi khóa học tiếng anh chuyên nghiệp

Không phải hoàn toàn dễ dàng để làm việc trong một môi trường sử dụng tiếng Anh. Chúng tối cung cấp cho bạn khóa học tiếng Anh thươnng mại đặc biệt phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hãy tận dụng 3 cấp độ tiếng Anh mới ở Wall Street PRO®, và hãy học cách nói tiếng Anh có hiệu quả trong các tình huống công việc phức tạp.

Tiếp thi, tài chính, bán hàng, nhân sự, kế toán, ... Khóa học tiếng Anh thương mại của bạn có thể được tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với hiện tượng ngôn ngữ hàng ngày cũng như thực hành kỹ năng kinh doanh tiên tiến nhằm tăng cường kỹ năng đàm phán và kỹ năng nói.

khóa học tiếng anh & WALL STREET PRO ®

Giờ bạn có cơ hội để học tiếng Anh tổng quát tiếng Anh thương mại cùng một lúc, nhờ vào ba cấp độ của Wall Street Pro ®. Những cấp độ tiếng Anh mới này đang là tiêu chuẩn của khóa học bình thường. Các khóa học được thiết kế để giúp bạn giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày, từ những nhiệm vụ cơ bản nhất đến thảo luận đến các vấn đề quản lý phức tạp. Wall Street PRO ® phù hợp cho tất cả mọi người không phân biệt nghề nghiệp hoặc vị trí của bạn trong công việc.

Học thêm về anh ngữ thuơng mại

Trong WSE chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Anh thương mại cá nhân dành cho bạn. Giáo viên là một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, giáo viên sẽ chỉ tập trung vào nhu cầu đào tạo của bạn (sau khi đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu). Khóa học này được thiết kế cho những người nói tiếng Anh và đang ở mức độ C1 trở lên. Số giờ cần thiết để đạt được mục tiêu học tập cá nhân của bạn có thể được ước tính trong đánh giá ban đầu.

ANH NGỮ THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP

Khóa học tiếng Anh thương mại này của chúng tôi là dành cho các công ty hoặc nhóm các chuyên gia. Khóa học sẽ phát triển đặc biệt theo phương pháp WSE với những bài học riêng để phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Chương trình được thiết kế để đảm bảo tiến bộ nhanh chóng và đạt được kết quả tối ưu khi sự linh hoạt tối đa được duy trì.