1. Home
  2. Chevron Forward
  3. ILEC

ILEC

Khóa học lấy chứng chỉ ILEC tại praha

Khóa học lấy chứng chỉ ILEC kéo dài 48 tiếng. Sau khi vượt qua bài thi ILEC bạn có thể học lên trình độ B2 đến C1.

Có thể chờ đợi gì từ khóa học này?

Khóa học không chỉ bao gồm tất cả các chủ đề cần thiết cho kỳ thi mà còn giúp bạn trang bị tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ, bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật. Các lớp học được giới hạn cho 8 người nhằm cho phép mức độ giảng dạy thêm hiệu quả. Các giảng viên giảng dạy sẽ có các phương pháp tiếp cận cá nhân cho mỗi học sinh và cung cấp thông tin phản hồi trong suốt khóa học.

Thông tin về bài thi và cách thức đăng kí xem tại www.legalenglishtest.org. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết. Bạn sẽ được tư vấn về khóa học luyện thi, ngày thi và được kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại.

Thông tin về bài thi và cách thức đăng kí xem tại www.legalenglishtest.org. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết. Bạn sẽ được tư vấn về khóa học luyện thi, ngày thi và được kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại.