1. Home
  2. Chevron Forward
  3. IELTS

IELTS

Chứng chỉ IELTS

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh được ưa chuộng nhất thế giới với 1,4 triệu lượt thi. Bài thi được tổ chức tại ba tổ chức ngôn ngữ sau đây: British Council, IDP (IELTS Úc) và đại học Cambridge (bài thi Cambridge ESOL).

Các ứng viên có thể lựa chọn bài kiểm tra (dành cho học sinh) hoặc bài kiểm tra nói chung (dành cho người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài).

Tổ chức thi

  • Cả hai loại bài thi đều ̣được chia làm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Kết quả được ̣đánh giá thông qua thang điểm IELTS.
  • Tất cả các ứng viên đều phải làm bài thi ở phần nghe và nói, phần đọc và viết khác nhau tùy theo dạng bài thi chọn.
  • Phần nghe, đọc và viết được diễn ra trong cùng một ngày, phần nói có thể được diễn ra vào ngày khác.

Lớp luyện thi IELTS

Chúng tôi tổ chức các khóa học riêng cho từng người với sự dẫn dắt của các giảng viên chuyên nghiệp. Khóa học kéo dài 6 đến 12 tiếng và tự học. Các lớp luyện thi được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.