1. Home
  2. Chevron Forward
  3. ICFE

ICFE

Chứng chỉ ICFE – INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH

ICFE là chứng chỉ giúp bạn có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ở lĩnh vực tài chính hoặc học tập bằng tiếng Anh chuyên ngành tài chính kế toán. Chứng chỉ này tương đương với trình độ B2 và C1 Châu Âu. Khóa học dự bị cho kỳ thi ICFE được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.

kỳ thi ICFE dành cho ai?

Kỳ thi này phù hợp với những nhà chuyên môn, kế toán viên, những người làm về lĩnh vực kiểm soát và báo cáo, thương nhân, nhà quản lý, và những nhà chuyên môn về lĩnh vực kế toán, tài chính.

kèm theo chứng chỉ này chúng tôi khuyến khích bạn:

  • có một trình độ tiếng Anh thương mại nhất định,
  • thực hiện các nghiệp vụ về tài chính và kế toán.

tổ chức thi

Kỳ thi ICFE được chia làm 4 phần: đọc, viết, nghe và nói. Nội dụng của kỳ thi bao gồm các chủ đề về lĩnh vực mà các chuyên gia liên quan thường gặp:

  • đầu tư
  • báo cáo tài chính
  • bảo hiểm
  • phần mềm kế toán
  • mua lại…

khóa luyện thi chứng chỉ ICFE

Cùng với chứng chỉ này, chúng tôi cung cấp khóa luyện thi cá nhân được hướng dẫn bởi giáo viên có đào tạo. Phương pháp này thường bao gồm 6 – 12 giờ học cá nhân và tự học.