FCE Praha – Luyện thi lấy chứng chỉ


FCE là bài thi nhằm kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn ở mức trung cao cấp như 4 kĩ năng – đọc, nghe, viết, nói cũng như hiểu biết ngữ pháp và vốn từ vựng. Các kĩ năng và hiểu biết trên được xác nhận dựa vào các tài liệu liên quan đến mọi tình huống hàng ngày. FCE là chứng chỉ Cambridge ESOL hấp dẫn nhất.


Khóa luyện thi FCE bao gồm:

  • Bài kiểm tra chất lượng – Mục đích kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn
  • Số lượng học sinh thấp – tốt đa là 8 học sinh trong nhóm
  • Cam kết thành công trong kì thi – Trong trường hợp thí sinh không thành công trong bài thi, chúng tôi sẵn sàng luyện thi miễn phí
  • Có thể luyện thi riêng
  • Đăng kí thi

Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết. Bạn sẽ được tư vấn về khóa học luyện thi, ngày thi và được kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại.

Hãy đề nghị giới thiệu các khóa học tiếng anh

Chúng tôi tôn trọng riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ cùng bất kể với ai khác. 

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với bạn.