CPE Praha – Chứng chỉ CPE


CPE phù hợp cho những bạn muốn nghiên cứu tiếng Anh trong quá trình học tại các học viện và mong muốn sử dụng tiếng Anh ở bậc cao nhất. CPE là chứng chỉ giúp bạn có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Lớp luyện thi được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.

Khóa luyện thi CpE bao gồm:

  • Bài kiểm tra chất lượng – Mục đích kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn
  • Luyện thi riêng – Các giảng viên được đào tạo bài bản bạn sẽ được giúp đỡ trong việc luyện thi. Khóa học kéo dài 6 – 12 tiếng và tự học
  • Đăng kí thi

Hãy đề nghị giới thiệu các khóa học tiếng anh

Chúng tôi tôn trọng riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ cùng bất kể với ai khác. 

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với bạn.