Chứng chỉ BEC


Cḥứng chỉ Cambrigde BEC nhằm chuyên sâu về lĩnh vực tiếng Anh thương mại. Phù hợp với người trên 16 tuổi có ý định theo học thương mại trong tương lai hoặc đang theo học. Lớp luyện thi được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.

Chia ra làm ba trình độ:

BEC PRELIMINARY

Đọc và viết: 90 phút
Nghe: 40 phút
Nói: 12 phút

BEC VANTAGE

(Tương đương FCE) Đọc: 60 phút
Viết: 45 phút
Nghe: 40 phút
Nói: 14 phút

BEC HIGHER

(Tương đương CAE) Đọc: 60 phút
Viết: 70 phút
Nghe: 40 phút
Nói: 16 phút


Khóa luyện thi BEC bao gồm

Chúng tôi tổ chức các khóa học riêng cho từng người với sự dẫn dắt của các giảng viên chuyên nghiệp. Khóa học kéo dài 6 đến 12 tiếng và tự học. Các lớp luyện thi được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.

Hãy đề nghị giới thiệu các khóa học tiếng anh

Chúng tôi tôn trọng riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ cùng bất kể với ai khác. 

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với bạn.