1. Home
  2.   
  3. BEC

Chứng chỉ BEC


Cḥứng chỉ Cambrigde BEC nhằm chuyên sâu về lĩnh vực tiếng Anh thương mại. Phù hợp với người trên 16 tuổi có ý định theo học thương mại trong tương lai hoặc đang theo học. Lớp luyện thi được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.

Chia ra làm ba trình độ:

BEC PRELIMINARY

Đọc và viết: 90 phút
Nghe: 40 phút
Nói: 12 phút

BEC VANTAGE

(Tương đương FCE) Đọc: 60 phút
Viết: 45 phút
Nghe: 40 phút
Nói: 14 phút

BEC HIGHER

(Tương đương CAE) Đọc: 60 phút
Viết: 70 phút
Nghe: 40 phút
Nói: 16 phút


Khóa luyện thi BEC bao gồm

Chúng tôi tổ chức các khóa học riêng cho từng người với sự dẫn dắt của các giảng viên chuyên nghiệp. Khóa học kéo dài 6 đến 12 tiếng và tự học. Các lớp luyện thi được tổ chức tại trường Wall Street English Praha 1.

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful, to better understand how they are used and to tailor advertising. You can read more and make your cookie choices here. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.