1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Certifikáty pro osvědčení znalostí (TOEFL, IELTS)

Certifikáty pro osvědčení znalostí

Přípravný kurz na test TOEFL

Uvažujete o tom, že byste vy nebo vaše děti studovali střední nebo vysokou školu v zahraničí? Nebo i v Česku, ale v cizím jazyce? Připravte se na to, že vzdělávací instituce bude chtít jazykové znalosti ověřit – běžně se tak děje pomocí testu TOEFL.

Zkoušku požaduje drtivá většina sekundárních a terciárních vzdělávacích institucí a stejně tak i velké množství vládních organizací. Zájemci jsou povinni absolvovat zkoušku iBT TOEFL a mohou získat maximálně 120 bodů. My vás na ni připravíme tak, že ji bez problému zvládnete.

K přípravě na zkoušku TOEFL využívají naši lektoři nejnovější vydání učebnice Cracking TOEFL iBT edice 2016. Rovněž tato učebnice, včetně CD, je pro studenty k prodeji přímo v naší jazykové škole. Jako student WSE knihu získáte se slevou a bez dlouhé čekací lhůty v běžných knihkupectvích.

Přípravný kurz TOEFL vás na testy připraví během 8 lekcí.

TOEFL neboli Test of English as a Foreign Language, je mezinárodně uznávaná zkouška potvrzující úroveň jazykových dovedností a schopností studovat v anglickém jazyce. K této zkoušce nabízíme v pražské jazykové škole Wall Street English přípravný kurz rozdělený do pěti modulů.

Každý dvouhodinový modul je zaměřen na určitou část zkoušky iBT TOEFL. Je přitom možné vybrat si počet modulů dle vlastních požadavků.

Co obnáší přípravný kurz ve Wall Street English?

  • Vstupní test – Příprava začíná zkušebním testem, který určí úroveň vaší angličtiny.
  • Příprava v malých skupinách – Zaregistrujete se na požadované moduly dle vaší úrovně. Tato skutečnost vám umožní soustředit se na požadované oblasti pod dohledem odborně proškoleného lektora. Jednoho modulu se může zúčastnit maximálně 6 studentů.
  • Možnost individuálního kurzu

Potřebujete zkoušku TOEFL? S námi ji snadno uděláte

Neváhejte a ihned nás kontaktujte na telefonním čísle 224 210 950 nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme. Doporučíme vám přípravný kurz ke zkoušce a poradíme vám, jakou zvolit nejvhodnější přípravu vzhledem k vaší jazykové úrovni.

IELTS – International English Language Testing System

IELTS, International English Language Testing System, je jedním z nejoblíbenějších obecných testů angličtiny na světě, což prokazuje více než 1,4 milionu dosud uskutečněných zkoušek. Testování provozují tyto tři významné mezinárodní organizace: British Council, IDP (IELTS Australia) a Cambridgeská univerzita (zkoušky Cambridge ESOL).

Zájemci si mohou vybrat akademický test (pro studenty) nebo obecnou verzi (pro zájemce žijící či pracující v zahraničí).

Organizace testu

  • Oba druhy testu se skládají ze čtyř modulů: poslech, čtení, psaní a mluvení. Výsledky jsou hodnoceny prostřednictvím unikátní stupnice IELTS.
  • Všichni zájemci skládají stejný test z poslechu a mluvení, nicméně části čtení a psaní se liší v závislosti na vybraném druhu testu.
  • Části poslech, čtení a psaní jsou skládány ve stejný den, zatímco ústní zkouška se může konat v jiném dni.

Přípravný kurz ke zkoušce IELTS

K tomuto certifikátu nabízíme individuální přípravný kurz vedený odborně proškoleným lektorem. Tato metoda zahrnuje 6 – 12 hodin individuální výuky a samostudium.

Přípravný kurz ke zkoušce IELTS je dostupný v naší jazykové škole Wall Street English na Praze 1.